Archive for Setyembre, 2008

Ungot Sa Laot Ng Lawa Ng Laguna (Tulang Gansal)

Posted by: Raul Funilas on Setyembre 25, 2008

Nang Maghubad Si Magdangal At Lumuha Ang Alon

Posted by: Raul Funilas on Setyembre 25, 2008

Kunuy (Kuryat Na Ulan ‘Yan)

Posted by: Raul Funilas on Setyembre 23, 2008

B ANAYAR (Pook Paaralan)

Posted by: Raul Funilas on Setyembre 22, 2008

Kalagapos

Posted by: Raul Funilas on Setyembre 21, 2008

Tirembe (Huwego sa Pulo ng Talim)

Posted by: Raul Funilas on Setyembre 16, 2008

Walong Patak na Luha

Posted by: Raul Funilas on Setyembre 16, 2008

Limang (5) tula ni Tata

Posted by: Raul Funilas on Setyembre 16, 2008

Rilim

Posted by: Raul Funilas on Setyembre 16, 2008

Ang Agimat

Posted by: Raul Funilas on Setyembre 16, 2008