Archive for Marso, 2009

Pagsalin ng tula ng aking bunso

Posted by: Raul Funilas on Marso 30, 2009

Mahirap Pumasok Sa Opisina Ng Mga Diputado

Posted by: Raul Funilas on Marso 30, 2009

Soneto Sa Isang Kaluluwang Manlalakbay

Posted by: Raul Funilas on Marso 29, 2009

Pagsusubo sa Isinubo

Posted by: Raul Funilas on Marso 26, 2009

Handa nang Lumipad ang mga Alilang Kanin

Posted by: Raul Funilas on Marso 23, 2009

Pangaral Ni Secretary Carlos P. Romulo

Posted by: Raul Funilas on Marso 19, 2009

Ilang Sawi(kain)

Posted by: Raul Funilas on Marso 18, 2009

Minsang Binaril Ko Ang Araw

Posted by: Raul Funilas on Marso 18, 2009

Paglisan ng Hamog sa Dahon

Posted by: Raul Funilas on Marso 18, 2009