Archive for Pebrero, 2010

Soneto Sa Isang Kaluluwang Manlalakbay

Posted by: Raul Funilas on Pebrero 1, 2010