Archive for the ‘Kapaligiran’ Category

Lupig

Posted by: Raul Funilas on Abril 19, 2012

Laro Ng Alon

Posted by: Raul Funilas on Abril 19, 2012

Kilapsaw

Posted by: Raul Funilas on Abril 19, 2012

Alaala Ng Alon

Posted by: Raul Funilas on Abril 19, 2012

Paglipas Ng Sigwa

Posted by: Raul Funilas on Abril 19, 2012

Laginlin

Posted by: Raul Funilas on Hulyo 10, 2011

Panakaw Kong Sulyapan Ang Araw

Posted by: Raul Funilas on Hulyo 10, 2011

Dalit Sa Galit Ng Hayop At Likas Na Bait Ng Tao

Posted by: Raul Funilas on Hulyo 10, 2011

Bulong Ng Bantay

Posted by: Raul Funilas on Hulyo 10, 2011

Hanapin Mo Ang Puntod Ng Kalikasan

Posted by: Raul Funilas on Hulyo 10, 2011