Archive for the ‘Magsaya tayo’ Category

Hilot

Posted by: Raul Funilas on Hulyo 10, 2011

Albularyo

Posted by: Raul Funilas on Hulyo 10, 2011

Puting

Posted by: Raul Funilas on Hulyo 10, 2011

Dalag Ni Rina (2)

Posted by: Raul Funilas on Hulyo 10, 2011

Sa Pananamlay Ng Ibon

Posted by: Raul Funilas on Hulyo 10, 2011

Pali(h)an

Posted by: Raul Funilas on Hulyo 10, 2011

Manyak

Posted by: Raul Funilas on Hulyo 26, 2010

Kasama Sa Lakad Ayaw Papasukin (Erotika Poetika)

Posted by: Raul Funilas on Hulyo 26, 2010

Tatlong Haiku Pilipino

Posted by: Raul Funilas on Hunyo 25, 2010

Piging

Posted by: Raul Funilas on Hunyo 2, 2010