Archive for the ‘Pag-ibig’ Category

Pagkawala Ng Kulay Ng Bahaghari

Posted by: Raul Funilas on Hulyo 10, 2011

Soneto Sa Hardin Ng Rosas

Posted by: Raul Funilas on Hulyo 10, 2011

Regata Ng Pag-ibig

Posted by: Raul Funilas on Hulyo 10, 2011

ANG PAG-IBIG (Tulang Salin)

Posted by: Raul Funilas on Hulyo 10, 2011

Harana

Posted by: Raul Funilas on Hulyo 26, 2010

Pasalubong

Posted by: Raul Funilas on Hulyo 26, 2010

Sonata Ng Gitara

Posted by: Raul Funilas on Hulyo 13, 2010

Halik Sa Tubig

Posted by: Raul Funilas on Hunyo 30, 2010

Som Aradnila Sor (Nea Jagat)

Posted by: Raul Funilas on Hunyo 24, 2010

Pagsubok (kina Richard at Leah Gappi)

Posted by: Raul Funilas on Hunyo 21, 2010