Archive for the ‘Mga Kuwento ni Tata’ Category

Bahala Na (Paglipas ni Lope K.)

Posted by: Raul Funilas on Hulyo 10, 2011

mga tula ni Tata sa lawa atbp.

Posted by: Raul Funilas on Hulyo 10, 2011

Puting

Posted by: Raul Funilas on Hulyo 10, 2011

Dalag Ni Rina (2)

Posted by: Raul Funilas on Hulyo 10, 2011

Bulong Ng Bantay

Posted by: Raul Funilas on Hulyo 10, 2011

Sa Bato Ko Itatago Ang Aking Lihim

Posted by: Raul Funilas on Hulyo 10, 2011

Sampung Haiku ng Taga-ilog

Posted by: Raul Funilas on Hunyo 9, 2010

Sa Piging Ng Mga Tarikan

Posted by: Raul Funilas on Hunyo 7, 2010

Kasama Kong Manghuli Ng Pamituin Si Ka Blas Ople

Posted by: Raul Funilas on Marso 17, 2010

Paninimbang

Posted by: Raul Funilas on Enero 25, 2010