Archive for Marso, 2007

Pananalindaw Sa Paglubog Ng Araw

Posted by: Raul Funilas on Marso 20, 2007

Kantora

Posted by: Raul Funilas on Marso 20, 2007

Lingkis Ng Hilahil Ang Bayan Ko

Posted by: Raul Funilas on Marso 20, 2007

Kumbulsiyon

Posted by: Raul Funilas on Marso 20, 2007

Hudas Sa Langit (Supot Ni Hudas)

Posted by: Raul Funilas on Marso 8, 2007

Tumbalik

Posted by: Raul Funilas on Marso 8, 2007

Ang Babae Ng Herusalem

Posted by: Raul Funilas on Marso 4, 2007

Ang Cinderella Sa Kusina

Posted by: Raul Funilas on Marso 4, 2007

Ang Pangungulila Sa Mata Ni Ama

Posted by: Raul Funilas on Marso 4, 2007

Entry for March 04, 2007

Posted by: Raul Funilas on Marso 4, 2007