Ipinaskil ni: Raul Funilas | Nobyembre 5, 2006

Mga Tulang Yaman

Bangungot
Raul Funilas
Mayo 14, 2006
Sa paghiga nitong gabi ako’y laging naglalamay,
Sinusulsi ang taludtod ang tugmaa’y nilalamay;
Hinahayuma’y pag-ibig ng tayutay at pantigan
Hahayaang manalunton hanggang sa madaling araw.
Ngunit, nagitla at umandap! Ang pantalya ay hinipan
Ligaw na hanging nanuot sa pasimanong dungawan.
Di kaginsa’y naghunyango may balantukang liwanag,
Lumalabas ang imahen ng bansa kong Filipinas.
“Dili’t ikaw ang makatang si Tata Raul Funilas?
Bakit pulos na pag-ibig ang tukso mong sinusulat—
Ang bayan mo’y nauupos ang tao ay nabubulag
Bakit hindi mo tulain ang talagang nagaganap?
Nariyan sa Malakanyang ang lahat ng tampalasan,
Naririyan sa Senado ang mahilig sa bangayan,
Ang nang-umit sa pork barrel sa Kongreso’y naririyan,
Sa Gabinete’y nariyan naglimas ng kabang yaman,
Sa libog at libong rangya’y kamag-anak ang nagkamal.
Mga dating kabungguan kung nag-aral at dumunong,
Mga tinik ng koronang sa ulong baya’y bumaun;
Ang mangmang ay nasa tabi ang may pera’y panginoon
Mabuti pa’y lilukin mo ang nitso ko sa pantiyon.
Isang sigwit sa sintido’y bigla akong napatiplag,
Dahil mukha ng imahen nalulusaw sa banaag;
Wikang iniwan sa aki’y gintong lantay na pahayag
Sa bayan kong inilugmok nitong namunong palangas—
Noon ko lang napagtantong bangungot ang umaangkas.
Matang Tubig
Raul Funilas
14 Mayo 2006
Ang puyo sa tubig na likha ng kamay,
Aanlog ang bilog ng pagtatagumpay—
At saklawing lahat ang kalmang tubigan;
Upang maglalayag tuloy ang paglakbay.
Kapag ang humipo’y lilo’t lapastangan,
May along titiyad layon ay lumisan;
Dahil sa paglagod may pantal ang latay
Hihimas-himasin ng hilong nagbantay.
Sa tubiga’y bantay si Amansinaya,
Kasawili’y Pokong inirog, sininta;
Taung bumalantok wala nang makita
Sa dumi’y nahilam lumabo ang mata.
Itong matang tubig kay-gandang bumilog,
Ay! Pakaingata’t sabik na lumunod!
Nang Sumutsot Ang Timog Sa Bagyo
Raul Funilas
Mayo 14, 2006
Perwisyo itong bagyo.
Dilubyong sumasargo
At walang sinisinong
Tao dito sa mundo.
Gubat ay winawasak,
Dagat ay winawakwak;
Ulap ay ikakalat
Nan g halakhak at iyak.
Ang moog ay inuntog,
Ang bundok ay kinalog;
Dinudurog ang kulog
Naging salot na hayop.
Ngunit ang galit, lintik!
Yupyop sa sutsot-timog.
Alimpungat Ng Dalawampu’t Apat Na Oras
Raul Funilas
Mayo 13, 2006
Dinig sa umaga ang putok ng bulkan,
Patakbong umiwas sa sigsag ng lahar;
Nagsuot ng kalmen at sanlibong dasal
Ang sariling multo ang pinangambahan.
Hapong sumisibsib may higanteng alon,
Ang huklubang lunday ang dinadaluhong;
Gumaod sa dunggot doon ikinanlong
Ay! Ang alon pala’y ang luhang dumaloy.
Magdamag pumaswit sa haling na bagyo,
Ang ulan at hangi’y walang pagbabago;
Nagkurus ng uling sa dinding ng baryo
Ang katawan pala’y may saping demonyo.
Sa mundong tulala at nag-alimpungat,
Ang buhol na lubid iglap nakakalag.
Init Ng Katawan
Raul Funilas
Mayo 13, 2006
Walang pinipiling oras
Ang kalibugan. Pipitlag
Ang sidhi’t pilit ilabas
Ang humihindig na gilas.
Kahit na saang lupalop
Ng mundo’y kalat ang utog
Sa bawat nilikha. (Hayop
Man ay gusto ring mangaplog.)
O, sangkaterbang masakit
Na puklo! Gabing pusikit
Ay di matighaw ang init
Ng puyat na layaw. Ibig
Pumulandit ng similyang
Naimbak nang pagnanasa.
Latak Na Pangarap
(Kay Kuhilang Bunso)
Raul Funilas
13 Mayo 2006
Sa kanya nabuhos ang huli kong lakas.
Tumanaw sa langit, humiling, nangarap,
Na sana’y malambat ang pag-asang hanap;
Upang may maiwan kung buhay-malagtas.
Noo’y nabanaag ang sinag ng araw,
Kay Latak Kuhilang aking iginapang;
Subalit langkawas ang tabil na ligaw
At titig ng tudyong tirik kong tumanaw
At biglang bumagsak ang bigat ng langit,
Bumakas ay luha at hindi naidlip;
Laging may bangungot hilong panaginip
Si Kuhilang Latak naglamas ng putik.
Tansong nangangarap na magiging ginto,
Minsa’y may bulaos pagtuntong sa hulo.
Sa Akin Ka Ngayon
Raul Funilas
13 Mayo 2006
Sinilip ko ang talang
Ang karimla’y ginala,
Aaliwin kong kusa;
Kahit may libong pula.
Ikukulong sa silid
Ng aking makaniig,
Kukunin itong pilit
Ano man ang masapit.
Nagniningas n’yang kislap,
Gagabutin nang yakap;
At aking isasaad
Yaong nasa at hangad.
O, talang sakdal rikit
Namnamin ang pag-ibig.
Laginlin
Raul Funilas
13 Mayo 2006
Laginlin ng agos buyog ng habagat,
Sa baklad pumasok hagod ng laginlin;
Laginling humakot ng kislot at pusag
Ang dagat, nilagok ng iglap laginlin.
Laginlina’y buhos sa palyok na pilak,
Kislap at lambayog lumot ng laginlin;
Ang laginli’y bukot hukot-maglalayag
Kung salap ay saklot ng hayok laginlin.
Lihim na nanibog ang bulok na uwak,
Wakwak ang palipod sa lagod ng sumping;
Namansing sa dunggot ang balantok-biwas
Kinagat ang uod saklot ng ayungin.
Laginlin ay tumpok sa tampok na dagat,
Sa lawak na sakop ng sapot sa Talim.


Pilikmata
Raul Funilas
13 Mayo 2006
Pungay at irap ng mata,
Ito’y bighaning talaga;
Lalo pag isang dalaga’y
Ipuputong ay korona.
Kindat mo’y batubalaning
Mamahalin ka palagi,
At kung pag-ibig, malungi;
Tutulo ang luhang sawi.
Ay! Ikaw’y bawigang buhok
Layaw
Raul Funilas
13 Mayo 2006
Ang iyong katawa’y walang bahid dungis
Ng lapnos ng apoy at lagkit ng putik,
Birhen kang damukal ang nais lumahid;
Ngunit tila pihik ang puso mo’y pikit.
Subalit ang alab minsa’y alipatong
Gustong makalipad sa lawak ng mundo.
Nais pang panunghan ang lilong nahilo’t
Takami’t patuklaw sa pangilang tukso.
Dahil sa matayog ang buktot-alindog,
Ang tawing ng titis sa tuktok nauntog;
Natuklap ang lunas ang latak, bumuhos
Tumaklob ang hugos sa ilog nahulog.
Lastag na katawan sa sanaw na babad,
Yakap ng kalawang layaw na naagnas.
Laginlin Blues
Raul Funilas
13 Mayo 2006
Sa tuwing darating,
Sa tuwing darating
Ang sungaw laginlin.
May biyayang dala,
May biyayang dala
Sa anak ng isla.
Pulutong ng lunday,
Pulutong ng lunday
Hindi magkamayaw.
May kimpal na liha,
May kimpal na liha
Pagkaing sagana.
Salikwaang agos,
Salikwaang agos
Napipisa’y itlog.
At ektaryang lili,
At ektaryang lili
Kanlungang bakuli.
Ang bata’y sumisid,
Ang bata’y sumisid
Dumakot ng putik.
May talarong sunong,
May talarong sunong
Ulo ng Regaton.
Kikiluhing lahat,
Kikiluhing lahat
Ang madakmang pusag.
Ang bundok ay lungti,
Ang bundok ay lungti
Balana’y ngumiti.
Tsampurado Ang Patak Ng Ulan
Raul Funilas
13 Mayo 2006
Tsampurado’y kay-sarap
Kainin pag pumatak
Ang ulan. Ang tabliya’y
Halo, tuyo’ng kasamang
Ulam. Gatas, kutsara
Ang nagsalo sa init
Na tumighaw sa kigkig.
Ang malapot sa mangkok
Ay pamukaw sa lungkot
At gutom na pag-ibig.
Ang namnam ay kay-tamis
Pag mahal ang kalapit
Bawat patak ng ulan
Ang tsampurado’y mahal.
Dasal Ng Balasa
Raul Funilas
13 Mayo 2006
Muntik ko ng masampal
Ang asawa kong mahal.
Kasi, kamakailan,
Siya’y may kalampungan.
Si Ace ay sa umaga,
Si Jack ang pangmeryenda,
Si King ay kung gabi na’t
Reyna ng pulitana.
Parang dasal ng digma,
Ang manalo’y tihayang
Bibliya. Walang daya’t
Lahat sila’y may tuwa.
Balasa’y lipas oras,
Kung tangang pera’y limpak.
May Digmaan Ng Dagim
(Tumbalik ni RTA)
Raul Funilas
13 Mayo 2006
May digma ang mga dagim
Sa dalampasigang may sinag-mapalad.
Lonang umaalon ang ulap,
At sa lupa’y may pumupula;
Hindi maawat ang tawa.
Ang asbang-ngasab ay basang-basa
Ng laway. (Nawalay kasi sa layaw.)
Aayaw tumigil ang gitil ng away
At labanang banal at nabal,
Ang liksi’y nanlilisik na sumikil.
Ganyan Pala Ang Pagtula
Raul Funilas
13 Mayo 2006
Ngayong araw, nasira
Kong paggawa ng tula—
Isang dosena yata
Ng saring talinghaga
Ang dumalaw sa utak.
Walang putal ang patak
Ng ulan kaya hawak
Ay papel at panulat.
Ganiyan pag may gana
Akong tumula. Sala-
Salabat sa retina
Ang aking nakikita.
Ay! Buhay ng makata!
Ganun pa rin, tulala!
Bangungot
Raul Funilas
Mayo 14, 2006
Sa paghiga nitong gabi ako’y laging naglalamay,
Sinusulsi ang taludtod ang tugmaa’y nilalamay;
Hinahayuma’y pag-ibig ng tayutay at pantigan
Hahayaang manalunton hanggang sa madaling araw.
Ngunit, nagitla at umandap! Ang pantalya ay hinipan
Ligaw na hanging nanuot sa pasimanong dungawan.
Di kaginsa’y naghunyango may balantukang liwanag,
Lumalabas ang imahen ng bansa kong Filipinas.
“Dili’t ikaw ang makatang si Tata Raul Funilas?
Bakit pulos na pag-ibig ang tukso mong sinusulat—
Ang bayan mo’y nauupos ang tao ay nabubulag
Bakit hindi mo tulain ang talagang nagaganap?
Nariyan sa Malakanyang ang lahat ng tampalasan,
Naririyan sa Senado ang mahilig sa bangayan,
Ang nang-umit sa pork barrel sa Kongreso’y naririyan,
Sa Gabinete’y nariyan naglimas ng kabang yaman,
Sa libog at libong rangya’y kamag-anak ang nagkamal.
Mga dating kabungguan kung nag-aral at dumunong,
Mga tinik ng koronang sa ulong baya’y bumaun;
Ang mangmang ay nasa tabi ang may pera’y panginoon
Mabuti pa’y lilu
kin mo ang nitso ko sa pantiyon.
Isang sigwit sa sintido’y bigla akong napatiplag,
Dahil mukha ng imahen nalulusaw sa banaag;
Wikang iniwan sa aki’y gintong lantay na pahayag
Sa bayan kong inilugmok nitong namunong palangas—
Noon ko lang napagtantong bangungot ang umaangkas.
Matang Tubig
Raul Funilas
14 Mayo 2006
Ang puyo sa tubig na likha ng kamay,
Aanlog ang bilog ng pagtatagumpay—
At saklawing lahat ang kalmang tubigan;
Upang maglalayag tuloy ang paglakbay.
Kapag ang humipo’y lilo’t lapastangan,
May along titiyad layon ay lumisan;
Dahil sa paglagod may pantal ang latay
Hihimas-himasin ng hilong nagbantay.
Sa tubiga’y bantay si Amansinaya,
Kasawili’y Pokong inirog, sininta;
Taung bumalantok wala nang makita
Sa dumi’y nahilam lumabo ang mata.
Itong matang tubig kay-gandang bumilog,
Ay! Pakaingata’t sabik na lumunod!
Nang Sumutsot Ang Timog Sa Bagyo
Raul Funilas
Mayo 14, 2006
Perwisyo itong bagyo.
Dilubyong sumasargo
At walang sinisinong
Tao dito sa mundo.
Gubat ay winawasak,
Dagat ay winawakwak;
Ulap ay ikakalat
Nan g halakhak at iyak.
Ang moog ay inuntog,
Ang bundok ay kinalog;
Dinudurog ang kulog
Naging salot na hayop.
Ngunit ang galit, lintik!
Yupyop sa sutsot-timog.
Alimpungat Ng Dalawampu’t Apat Na Oras
Raul Funilas
Mayo 13, 2006
Dinig sa umaga ang putok ng bulkan,
Patakbong umiwas sa sigsag ng lahar;
Nagsuot ng kalmen at sanlibong dasal
Ang sariling multo ang pinangambahan.
Hapong sumisibsib may higanteng alon,
Ang huklubang lunday ang dinadaluhong;
Gumaod sa dunggot doon ikinanlong
Ay! Ang alon pala’y ang luhang dumaloy.
Magdamag pumaswit sa haling na bagyo,
Ang ulan at hangi’y walang pagbabago;
Nagkurus ng uling sa dinding ng baryo
Ang katawan pala’y may saping demonyo.
Sa mundong tulala at nag-alimpungat,
Ang buhol na lubid iglap nakakalag.
Init Ng Katawan
Raul Funilas
Mayo 13, 2006
Walang pinipiling oras
Ang kalibugan. Pipitlag
Ang sidhi’t pilit ilabas
Ang humihindig na gilas.
Kahit na saang lupalop
Ng mundo’y kalat ang utog
Sa bawat nilikha. (Hayop
Man ay gusto ring mangaplog.)
O, sangkaterbang masakit
Na puklo! Gabing pusikit
Ay di matighaw ang init
Ng puyat na layaw. Ibig
Pumulandit ng similyang
Naimbak nang pagnanasa.
Latak Na Pangarap
(Kay Kuhilang Bunso)
Raul Funilas
13 Mayo 2006
Sa kanya nabuhos ang huli kong lakas.
Tumanaw sa langit, humiling, nangarap,
Na sana’y malambat ang pag-asang hanap;
Upang may maiwan kung buhay-malagtas.
Noo’y nabanaag ang sinag ng araw,
Kay Latak Kuhilang aking iginapang;
Subalit langkawas ang tabil na ligaw
At titig ng tudyong tirik kong tumanaw
At biglang bumagsak ang bigat ng langit,
Bumakas ay luha at hindi naidlip;
Laging may bangungot hilong panaginip
Si Kuhilang Latak naglamas ng putik.
Tansong nangangarap na magiging ginto,
Minsa’y may bulaos pagtuntong sa hulo.
Sa Akin Ka Ngayon
Raul Funilas
13 Mayo 2006
Sinilip ko ang talang
Ang karimla’y ginala,
Aaliwin kong kusa;
Kahit may libong pula.
Ikukulong sa silid
Ng aking makaniig,
Kukunin itong pilit
Ano man ang masapit.
Nagniningas n’yang kislap,
Gagabutin nang yakap;
At aking isasaad
Yaong nasa at hangad.
O, talang sakdal rikit
Namnamin ang pag-ibig.
Laginlin
Raul Funilas
13 Mayo 2006
Laginlin ng agos buyog ng habagat,
Sa baklad pumasok hagod ng laginlin;
Laginling humakot ng kislot at pusag
Ang dagat, nilagok ng iglap laginlin.
Laginlina’y buhos sa palyok na pilak,
Kislap at lambayog lumot ng laginlin;
Ang laginli’y bukot hukot-maglalayag
Kung salap ay saklot ng hayok laginlin.
Lihim na nanibog ang bulok na uwak,
Wakwak ang palipod sa lagod ng sumping;
Namansing sa dunggot ang balantok-biwas
Kinagat ang uod saklot ng ayungin.
Laginlin ay tumpok sa tampok na dagat,
Sa lawak na sakop ng sapot sa Talim.
Pilikmata
Raul Funilas
13 Mayo 2006
Pungay at irap ng mata,
Ito’y bighaning talaga;
Lalo pag isang dalaga’y
Ipuputong ay korona.
Kindat mo’y batubalaning
Mamahalin ka palagi,
At kung pag-ibig, malungi;
Tutulo ang luhang sawi.
Ay! Ikaw’y bawigang buhok
Layaw
Raul Funilas
13 Mayo 2006
Ang iyong katawa’y walang bahid dungis
Ng lapnos ng apoy at lagkit ng putik,
Birhen kang damukal ang nais lumahid;
Ngunit tila pihik ang puso mo’y pikit.
Subalit ang alab minsa’y alipatong

Gustong makalipad sa lawak ng mundo.
Nais pang panunghan ang lilong nahilo’t
Takami’t patuklaw sa pangilang tukso.
Dahil sa matayog ang buktot-alindog,
Ang tawing ng titis sa tuktok nauntog;
Natuklap ang lunas ang latak, bumuhos
Tumaklob ang hugos sa ilog nahulog.
Lastag na katawan sa sanaw na babad,
Yakap ng kalawang layaw na naagnas.
Laginlin Blues
Raul Funilas
13 Mayo 2006
Sa tuwing darating,
Sa tuwing darating
Ang sungaw laginlin.
May biyayang dala,
May biyayang dala
Sa anak ng isla.
Pulutong ng lunday,
Pulutong ng lunday
Hindi magkamayaw.
May kimpal na liha,
May kimpal na liha
Pagkaing sagana.
Salikwaang agos,
Salikwaang agos
Napipisa’y itlog.
At ektaryang lili,
At ektaryang lili
Kanlungang bakuli.
Ang bata’y sumisid,
Ang bata’y sumisid
Dumakot ng putik.
May talarong sunong,
May talarong sunong
Ulo ng Regaton.
Kikiluhing lahat,
Kikiluhing lahat
Ang madakmang pusag.
Ang bundok ay lungti,
Ang bundok ay lungti
Balana’y ngumiti.
Tsampurado Ang Patak Ng Ulan
Raul Funilas
13 Mayo 2006
Tsampurado’y kay-sarap
Kainin pag pumatak
Ang ulan. Ang tabliya’y
Halo, tuyo’ng kasamang
Ulam. Gatas, kutsara
Ang nagsalo sa init
Na tumighaw sa kigkig.
Ang malapot sa mangkok
Ay pamukaw sa lungkot
At gutom na pag-ibig.
Ang namnam ay kay-tamis
Pag mahal ang kalapit
Bawat patak ng ulan
Ang tsampurado’y mahal.
Dasal Ng Balasa
Raul Funilas
13 Mayo 2006
Muntik ko ng masampal
Ang asawa kong mahal.
Kasi, kamakailan,
Siya’y may kalampungan.
Si Ace ay sa umaga,
Si Jack ang pangmeryenda,
Si King ay kung gabi na’t
Reyna ng pulitana.
Parang dasal ng digma,
Ang manalo’y tihayang
Bibliya. Walang daya’t
Lahat sila’y may tuwa.
Balasa’y lipas oras,
Kung tangang pera’y limpak.
May Digmaan Ng Dagim
(Tumbalik ni RTA)
Raul Funilas
13 Mayo 2006
May digma ang mga dagim
Sa dalampasigang may sinag-mapalad.
Lonang umaalon ang ulap,
At sa lupa’y may pumupula;
Hindi maawat ang tawa.
Ang asbang-ngasab ay basang-basa
Ng laway. (Nawalay kasi sa layaw.)
Aayaw tumigil ang gitil ng away
At labanang banal at nabal,
Ang liksi’y nanlilisik na sumikil.
Ganyan Pala Ang Pagtula
Raul Funilas
13 Mayo 2006
Ngayong araw, nasira
Kong paggawa ng tula—
Isang dosena yata
Ng saring talinghaga
Ang dumalaw sa utak.
Walang putal ang patak
Ng ulan kaya hawak
Ay papel at panulat.
Ganiyan pag may gana
Akong tumula. Sala-
Salabat sa retina
Ang aking nakikita.
Ay! Buhay ng makata!
Ganun pa rin, tulala!
Pagtitiyap
Raul Funilas
Oktubre 15, 2006
Magkatiyap na nag-usap ang tag-ula’t bahaghari,
Na sila raw ang huhudyat sa paglitaw ng pag-asa;
Magbubuhos na malurok sa bukiring pag-aari’t
Ihuhubog ang balantok ng kulayang masagana.
Magkatiyap ding humakhak ang sabalas at habagat,
Sisipulan ang amihan na ang simoy ay ipukaw;
Isisingkaw ang pamakaw sa pag-asang pinagtiyap
Upang hindi makasilay ang liwanag sa silangan.
Naseselos nama’y ulap dahil ito ang may kalong,
Nitong tubig na hinigop sa pusod ng sintang laot;
Uliuli’t ipoipo’y nakihalong nagmamaktol
Dahil sila’y di inimik sa tiyapang ibinunsod.
Ang lihima’t pagtitiyap ay maganda sa sinuman,
Kapag walang nasasaktang kaibiga’t kabungguan.
Bgy. Sta Maria, Dasmarinas, Cavite
Natupad Na Pangarap
(Ang una kong libro)
Raul Funilas
Oktubre 12, 2006
Anong laking kagalakan sa diwa ko’y tinataglay,
Nang araw na matalos kong ang libro ko’y itatanghal;
Gilawgaw ng saloobi’y gumigitaw sa katawan.
Unang binigyang kalatas ay ang panganay kong anak,
Na alam kong balahibo’y nagtayua’t nangalisag;
At ang tugon n’ya sa akin: “Katuparan ng pangarap.”
Kumuha ako ng kopya sa imprenta ng UST,
Oliba ng karangala’y tila may pagmamalaki;
Na may luhang humahagdan at pabulong kong sinabing
Golgota ng karuruka’y naakyat ko nang maliksi.
Labis akong natutuwa’t narating ko ang tugatog,
Isa-isang binilinan ang anak ko’t apong irog;
Balang araw kayo naman ang umakda at lumilok
Ragasa ng kasiningan sa pusod ay pumalaot;
Ohales na naglilimbo’y hiramin sa Amang Diyos.
Nang Humalakhak Ang Habagat
Raul Funilas
Oktubre 16, 2006
Yapak sa
pikat-palanas
Ang ilap nitong pagatpat
Na napuyat sa paglipad
Pagyakap sa alapaap
Ang katas ay nag-uubas
Ng pumapatak na dayap,
Ang rosas ay nagtatangkas
Sa pumipiglas na galak.
Umiiyak ang sibuyas—
Apat na pilas ng itak
Ang bumiyak at tumabas,
Natilad ang halimuyak.
May halakhak ang habagat
Kapag naduwag ang kidlat.
Advertisements

Mag-iwan ng Tugon

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

w

Connecting to %s

Mga Kategoriya